Hoofdmenu

Komende Koriander Evenementen

Geen evenementen
Slide 1

Nieuws

Wijziging afhangbord

Beste leden,

Met ingang van heden is er een wijziging van kracht welke betrekking heeft op het afhangsysteem. Het is voortaan niet meer mogelijk om zelf een baan te kiezen. Het is namelijk gebleken dat er door enkelen “creatief” werd afgehangen. Met creatief afhangen bedoelen wij mensen die in de praktijk gaan dubbelen, maar 2x een enkel afhangen op dezelfde baan, zodat er anderhalf uur gespeeld kan worden. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, want ieder lid heeft hetzelfde recht op speeltijd. De aanpassing heeft tot gevolg dat men automatisch een baan toegewezen krijgt en er dus geen vrije baankeus meer mogelijk is.

Met sportieve groet,
het bestuur