Hoofdmenu

Komende Koriander Evenementen

Geen evenementen
Slide 1

Nieuws

Algemene Ledenvergadering 18 september

Hiermee nodigen wij je uit voor een Algemene Ledenvergadering.

Maandag 18 september om 20:30 uur in ons clubhuis. De agenda luidt als volgt:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Aftreden van de volgende bestuursleden:  Saskia Lim (penningmeester),  Jop van Breugel (secretaris), Peter Lentjes en Martin Ort.

4. Benoeming nieuwe bestuursleden. Voorstel om Ronald van Velzen te benoemen als secretaris

5. Sluiting. 

Indien op het aangegeven aanvangstijdstip minder dan 25 stemgerechtigde leden aanwezig zijn wordt deze vergadering verdaagd naar 18 september 2017 om 20.45 uur met dezelfde agenda

WIJ REKENEN OP JULLIE !!

Het bestuur,

namens deze,

Monique Katuin, voorzitter.