Hoofdmenu

Slide 1

Algemene informatie

Algemene informatie

T.V. Koriander

De Tennisvereniging Koriander bestaat sinds 4 december 1985. Wij zijn een Almeerse wijk- of buurtgerichte tennisvereniging. Onze leden komen echter uit alle wijken van Almere en daarbuiten.

TV Koriander heeft haar thuishaven op het sportpark 'Rie Mastenbroek' aan de Mosweg in de Kruidenwijk te Almere.

Van een ledenaantal van ongeveer 30 bij de start van de vereniging is Koriander gegroeid naar het huidige ledenaantal van circa 350 en dat aantal is de laatste jaren stabiel. Een derde van het aantal Korianderleden bestaat uit jeugdleden.

De vereniging beschikt over een eigen tennispark, waarvan de grond op basis van erfpacht van de gemeente Almere wordt gebruikt. Op het tennispark zijn in het begin van 2013, 6 zogenaamde all weatherbanen (TennisPro Vision ) in eigendom aangelegd en ook het clubhuis, (vergader)chalet zijn eigendom van de vereniging.

Binnen Koriander is de Algemene Vergadering van de leden het hoogste orgaan, dat beslist over het beleid in en voor de vereniging. Voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging is een bestuur, bestaande uit 7 leden, benoemd en diverse commissies ingesteld.

Door de keuze van de nieuwe all weatherbanen als ondergrond bestaat bij Koriander de mogelijkheid om in principe 365 dagen per jaar te kunnen tennissen. Alleen opdooi kan ’s winters een spaak in het wiel steken en tennisspelen onmogelijk maken. Tevens zijn alle banen voorzien van verlichting en kan er tot 23.30 uur worden getennist. Door een codeslot op het toegangshek en toiletruimte van het chalet kunnen leden altijd toegang hebben tot het tennispark. Ook de verlichting kan vanuit het chalet worden bediend.

Het clubhuis is doorgaans gedurende het zomerseizoen van 1 april tot 1 oktober, met uitzondering van de weekeinden gedurende de zomervakantie, geopend. De leden verrichten verplichte bardiensten.

Het lidmaatschap van Koriander loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt tot wederopzegging jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 december te geschieden bij de ledenadministratie. Niet tijdig opzeggen leidt tot de verplichting de contributie voor het gehele volgende jaar te betalen. Een opzegging is pas definitief als ze is bevestigt door de ledenadministratie.

Na inschrijving en betaling ontvangt het lid een (tijdelijke) spelerspas, waarmee via gebruikmaking van het afhangsysteem op het tennispark kan worden gespeeld.

Met de KNLTB-pas kan ook aan toernooien van andere verenigingen worden deelgenomen.

Binnen Koriander worden verschillende activiteiten, al dan niet met een directe relatie met tennissen, georganiseerd. De informatie hierover kunt u lezen in ons clubblad, dat periodiek (tenminste 6 keer per jaar) aan de leden wordt toegezonden. Daarnaast kunt u de regelmatig verschijnende email-nieuwsbrief krijgen, zijn we actief op facebook en is op internet de website www.koriandertennis.nl te bekijken.

Kortom: Koriander is een actieve vereniging waar recreatief tennissen de boventoon voert. Wij hebben echter ook competitieteams zodat er voor ieders wat wils door ons wordt aangeboden.

Bestuur T.V. Koriander